Musisz uaktualnic przegladarke Flash.
 
Strona główna
 
 
 
 
 

Strona główna

 

WALNE ZGROMADZENIE

  

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „DOMATOR” w Kielcach uprzejmie zawiadamia, że Walne Zgromadzenie
odbędzie się w dniach od 19 do 30 czerwca.

 

Harmonogram oraz porządek obrad 

Karta zgłoszenia kandydata do Rady Nadzorczej

Pełnomocnictwo do reprezentacji na WZ

 


UWAGA  !!!

 

   Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kielcach informuje, iż  w związku z pracami technologicznymi prowadzonymi na magistralnych sieciach ciepłowniczych spółki, w dniach 11.05. – 12.05.2023 r. wystąpi przerwa w dostawie ciepła (ciepłej wody).


 

Kliknij powyżej aby powiększyć plakat

Harmonogram odbioru odpadów niebezpiecznych


AKTUALIZACJA DEKLARACJI ODPADOWYCH

Drodzy Mieszkańcy!

                Informujemy, iż Urząd Miasta Kielce przystępuje do ponownej weryfikacji danych zawartych w deklaracjach odpadowych z uwagi na przypadki zaniżania ilości osób zamieszkujących nieruchomości.

Apelujemy do mieszkańców, zamieszkujących nieruchomości będące w zasobach naszej Spółdzielni, aby jak najszybciej zaktualizowali  ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość.

 


 

ZEBRANIA OSIEDLOWE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Domator" w Kielcach uprzejmie
zawiadamia, że Zebrania Osiedlowe
odbędą się w dniach 20.03.2023 r. - 30.03.2023 r. o godz. 17:00.

Harmonogram zebrań oraz porządek obrad


 

Wyjaśnienie w sprawie wzrostu wysokości opłat zaliczkowych  na ciepło od listopada 2022 roku.

 

         Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „DOMATOR” w Kielcach informuje, że od 15 października 2022 roku PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach wprowadziła 55% podwyżkę ceny ciepła z 37,02 zł netto/GJ na 57,45 zł netto/GJ. Podwyżka w takiej wysokości zaskoczyła zarówno MPEC jak i Spółdzielnie Mieszkaniowe, zwłaszcza że poprzednia została wprowadzona od lipca br. Wyjaśniamy, że cena za energię cieplną jest niezależna od Spółdzielni, a jej wysokość jest ustalana przez Urząd Regulacji Energetyki na wniosek PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach.

Podwyżka ceny ciepła wprowadzona prze Elektrociepłownię zmusiła nas do podniesienia opłaty zaliczkowej za c.o. od miesiąca listopada br. nawet o  0,90 zł/m2 miesięcznie. Obserwując rynek energetyczny, a także dotychczasowe działania producentów i dostawców ciepła nie możemy zapewnić, że będzie to ostatnia podwyżka w tym sezonie grzewczym.

 

                                                                Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
                                                                        "DOMATOR" w Kielcach


 

Krótka notka o Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa "DOMATOR" została powołana 12 maja 1986r. jako Spółdzielnia inwestująca w dzielnicy Kielce-Zachód.

Pierwsze mieszkania zostały przekazane do eksploatacji w roku 1988 w Osiedlu "Pod Dalnią".

Do tej pory powstały cztery Osiedla mieszkaniowe tj.:

  • Osiedle Pod Dalnią oraz budynek przy ul. Hożej
  • Osiedle Ślichowice I
  • Osiedle Ślichowice II
  • Osiedle Zacisze

Siedzibą Spółdzielni jest Miasto Kielce: ul. Massalskiego 4 (Osiedle Ślichowice I).

Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie Statutu uchwalonego przez Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Członków w 2007r. wpisanego do KRS w dniu 29.04.2008r. ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zgromadzenia w latach 2016 i 2018, Ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 1285), Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 845) i innych ustaw.

Celem Spółdzielni jest:

  1. Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.
  2. Utrzymanie zasobów mieszkalnych w stanie niepogorszonym.

 

Wykaz budynków w poszczególnych nieruchomościach

 

 

 
 
 
 
 
Spółdzielnia mieszkaniowa 'DOMATOR'