Musisz uaktualnic przegladarke Flash.
 
Strona główna
 
 
 
 
 

Strona główna

 


 

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW 

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM

ZARZĄD SM „DOMATOR” ODRACZA ZEBRANIA OSIEDLOWE ORAZ WSTRZYMUJE OD DNIA
16 MARCA 2020 r. PRZYJĘCIA
INTERESANTÓW W BIURZE ZARZĄDU ORAZ ADMINISTRACJACH.

ZALECA SIĘ ABY SPRAWY MNIEJ ISTOTNE ODŁOŻYĆ NA PÓŹNIEJ, NATOMIAST W SPRAWACH NIECIERPIĄCYCH ZWŁOKI POZOSTAJE

KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY – LISTA KONTAKTÓW DOSTĘPNA JEST NA STRONIE INTERNETOWEJ www.smdomator.pl

OPŁATY CZYNSZOWE PROSIMY DOKONYWAĆ PRZELEWEM BANKOWYM  PRZEZ  INTERNET . 

AWARIE  ZAGRAŻAJĄCE ŻYCIU, ZDROWIU LUB  MIENIU USUWANE BĘDĄ NA BIEŻĄCO.

                                                                                                                       ZARZĄD SM „DOMATOR”  

 


 

Uwaga Mieszkańcy

W związku z zagrożenie epidemiologicznym Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Domator” informuje, że od dnia 16 marca 2020 r. kasa Spółdzielni pozostaje zamknięta do odwołania. Opłaty czynszowe prosimy dokonywać przelewem bankowym.

Niezbędne informacje udzielamy telefonicznie pod nr
41 368 90 11.


Uwaga Mieszkańcy

Wprowadzenie od 25 marca nowych zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa narzuciło konieczność zamknięcia placów zabaw oraz siłowni na świeżym powietrzu.

Uprasza się o nie zrywanie tymczasowych zabezpieczeń przed wejściem na ww. obiekty.

                                                                                                                        

 

Krótka notka o Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa "DOMATOR" została powołana 12 maja 1986r. jako Spółdzielnia inwestująca w dzielnicy Kielce-Zachód.

Pierwsze mieszkania zostały przekazane do eksploatacji w roku 1988 w Osiedlu "Pod Dalnią".

Do tej pory powstały cztery Osiedla mieszkaniowe tj.:

  • Osiedle Pod Dalnią oraz budynek przy ul. Hożej
  • Osiedle Ślichowice I
  • Osiedle Ślichowice II
  • Osiedle Zacisze

Siedzibą Spółdzielni jest Miasto Kielce: ul. Massalskiego 4 (Osiedle Ślichowice I).

Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie Statutu uchwalonego przez Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Członków w 2007r. wpisanego do KRS w dniu 29.04.2008r. ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zgromadzenia w latach 2016 i 2018, Ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 1285), Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 845) i innych ustaw.

Celem Spółdzielni jest:

  1. Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.
  2. Utrzymanie zasobów mieszkalnych w stanie niepogorszonym.

 

Wykaz budynków w poszczególnych nieruchomościach

 

 

 
 
 
 
 
Spółdzielnia mieszkaniowa 'DOMATOR'