Musisz uaktualnic przegladarke Flash.
 
Strona główna 
 
 
 
 
 


 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "DOMATOR" została powołana 12 maja 1986r. jako Spółdzielnia inwestująca w dzielnicy Kielce-Zachód.

Pierwsze mieszkania zostały przekazane do eksploatacji w roku 1988 w Osiedlu "Pod Dalnią".

Do tej pory powstały 4 Osiedla mieszkaniowe tj.:

  • Osiedle Pod Dalnią oraz budynek przy ul. Hożej
  • Osiedle Ślichowice I
  • Osiedle Ślichowice II
  • Osiedle Zacisze

Siedzibą Spółdzielni jest miasto Kielce
Osiedle Ślichowice I
ul. Massalskiego 4.

Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie Statutu uchwalonego przez Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Członków w 2007 r wpisanego KRS w dniu 23.05.2008r., Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. nr 188, poz. 1848 z późniejszymi zmianami), ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116 z późniejszymi zmianami) i innych ustaw.

Celem Spółdzielni jest:

  1. Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.
  2. Utrzymanie zasobów mieszkalnych w stanie nie pogorszonym

Wykaz budynków w poszczególnych nieruchomościach

 

 

 
 
 
 
 
Spółdzielnia mieszkaniowa 'DOMATOR'