Musisz uaktualnic przegladarke Flash.
 
Strona główna > Aktualności 
 
 
 
 
 

Aktualności 

 

 

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA

Spółdzielnia Mieszkaniowa Domator informuje, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy zlokalizowany na dziesiątym piętrze budynku przy
ul. Jagiełły 2 o powierzchni 28,76 m2.

Dodatkowe informacje o warunkach najmu lokalu uzyskacie Państwo
pod nr tel. (041) 366 34 64 lub (041) 246 00 07


Szanowni Państwo

 

     Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „DOMATOR” w Kielcach informuje, że zgodnie z przepisami art. 90 ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568, z późn. zm.) obowiązek organizacji corocznego Walnego Zgromadzenia Członków, który dotychczas przypadał w terminie do 30 czerwca każdego roku, został przedłużony do 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

W związku z powyższymi przepisami informujemy, że termin zwołania corocznego Walnego Zgromadzenia Członków naszej Spółdzielni zostaje przesunięty w czasie. Zarząd Spółdzielni podejmie decyzję o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, gdy regulacje prawne i wymogi sanitarne umożliwią bezpieczną organizację tego typu zgromadzeń.

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „DOMATOR” w Kielcach zostaną powiadomieni na piśmie,     w sposób przyjęty w Statucie Spółdzielni.

                                                                                Zarząd Spółdzielni


 


POLICJA OSTRZEGA

Jak się ustrzec przed włamaniem do mieszkania


UWAGA

Zmiany dyżurów konserwatorów od dnia 01.07.2019 r.

Szczegóły w zakładce "O spółdzielni" lub "Kontakt"

 


 


              

Materiały z Walnego Zgromadzenia  Spółdzielni w 2019 r.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Domator" w Kielcach odbywanegow w czterech częściach w dniach 07, 09, 13, 15 maja 2019 r.

Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Rocznego Sprawozdania Finansowego dla Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej
i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Domator" w Kielcach

Protokół Kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Domator" odbywanego w dniu 22 maja 2019 r.
ws.autoryzacji treści podjętych uchwał na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia 

 


PROJEKTY ORGANIZACJI  RUCHU DROGOWEGO

      Spółdzielnia Mieszkaniowa "Domator" informuje, że posiada projekty organizacji ruchu drogowego na osiedlach pod Dalnią, Ślichowice I oraz Ślichowice II.

 


 


 OGŁOSZENIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOMATOR" INFORMUJE, ŻE ZGODNIE
Z UCHWAŁĄ RADY MIASTA KIELCE NR XXXI/619/216 Z DNIA 15.09.2016 r. ZMIENIONA ZOSTAŁA NAZWA ULICY PUŁKOWNIKA HENRYKA POŁOWNIAKA NA KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY. UCHWAŁA ZOSTAŁA ZGŁOSZONA W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W DNIU 27.09.2016 r. POZ. 2883 I WESZŁA W ŻYCIE PO UPŁYWIE 14 DNI OD DNIA OGŁOSZENIA W DZIENNIKU.


 

           UWAGA  

 

      Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domator” informuje, że ogłoszenia umieszczone na klatkach schodowych dot. naprawy okien nie były uzgadniane ze Spółdzielnią w związku z powyższym nie ponosimy odpowiedzialności za w/w prace.

 

                                                                           Zarząd SM "Domator"

 

 
 
 
 
 
Spółdzielnia mieszkaniowa 'DOMATOR'