Musisz uaktualnic przegladarke Flash.
 
Strona główna > Aktualności 
 
 
 
 
 

Aktualności 

 LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domator” w Kielcach wynajmie lokal użytkowy o powierzchni 126 m2 na parterze w budynku przy
ul. Massalskiego 12 (dotychczas siedziba szkoły Języka Angielskiego).
Najem lokalu możliwy od 01.12.2018 r.
Szczegółowe informacje pod nr telefonu   (41) 248 63 16.


 

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domator” w Kielcach wynajmie lokal użytkowy o powierzchni 28,76 m2 na X kondygnacji w budynku przy ul. Jagiełły 2 na Osiedlu „Pod Dalnią”.
Szczegółowe informacje pod nr telefonu   (41) 366-34-64.


              

Materiały z Walnego Zgromadzenia  Spółdzielni w 2019 r.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Domator" w Kielcach odbywanegow w czterech częściach w dniach 07, 09, 13, 15 maja 2019 r.

Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Rocznego Sprawozdania Finansowego dla Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej
i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Domator" w Kielcach

Protokół Kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Domator" odbywanego w dniu 22 maja 2019 r.
ws.autoryzacji treści podjętych uchwał na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia 

 


PROJEKTY ORGANIZACJI  RUCHU DROGOWEGO

      Spółdzielnia Mieszkaniowa "Domator" informuje, że posiada projekty organizacji ruchu drogowego na osiedlach pod Dalnią, Ślichowice I oraz Ślichowice II.

  


 OGŁOSZENIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOMATOR" INFORMUJE, ŻE ZGODNIE
Z UCHWAŁĄ RADY MIASTA KIELCE NR XXXI/619/216 Z DNIA 15.09.2016 r. ZMIENIONA ZOSTAŁA NAZWA ULICY PUŁKOWNIKA HENRYKA POŁOWNIAKA NA KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY. UCHWAŁA ZOSTAŁA ZGŁOSZONA W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W DNIU 27.09.2016 r. POZ. 2883 I WESZŁA W ŻYCIE PO UPŁYWIE 14 DNI OD DNIA OGŁOSZENIA W DZIENNIKU.


 

           UWAGA  

 

      Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domator” informuje, że ogłoszenia umieszczone na klatkach schodowych dot. naprawy okien nie były uzgadniane ze Spółdzielnią w związku z powyższym nie ponosimy odpowiedzialności za w/w prace.

 

                                                                           Zarząd SM "Domator"

 


INFORMACJA

 

dla mieszkańców  Spółdzielni Mieszkaniowej „Domator” w Kielcach w sprawie opłaty za śmieci  i sposobu ich  segregowania  od dnia 1 lipca 2013r.

                                                              

W związku z Uchwałą Rady Miasta Kielce nr XXXVII/697/2012 z dnia 06.12.12r. dotyczącą wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby  oraz ustaleniem stawki opłaty -  Zarząd  Spółdzielni Mieszkaniowej „Domator” zadeklarował w imieniu mieszkańców prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - co skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości  9,50 zł /os./m-c.

    W związku z powyższym prosimy o przestrzeganie zasad prowadzenia zbiórki selektywnej i wrzucania odpadów do odpowiednio oznakowanych pojemników, które zostaną ustawione w altankach śmietnikowych.

 

Pojemnik żółty:

  • wrzucamy  – papier, metale, plastiki, opakowania stalowe i aluminiowe, opakowania wielomateriałowe.
  • nie wrzucamy – tapet, kalki, opakowań  po smarach, puszek i pojemników po farbach, lakierach, opakowań po środkach chwastobójczych, zabawek, sprzętu AGD, styropianu.

 

Pojemnik zielony:

  • wrzucamy  – szkło bezbarwne i kolorowe(np. butelki,  słoiki, szklane opakowania po kosmetykach)
  • nie wrzucamy – szkła płaskiego (np. szyby okienne, lustra), szklanek, kieliszków, naczyń żaroodpornych, ceramiki (fajans, porcelana, miski, talerze, doniczki), świetlówek, żarówek, szklanych opakowań farmaceutycznych, chemicznych.

 Pozostałe odpady komunalne wrzucamy do ustawionych pojemników w altanach śmietnikowych.

 Ustawa przewiduje odpowiedzialność zbiorową. W razie stwierdzenia przez Gminę Kielce faktu braku segregacji  śmieci zostanie naliczona wyższa opłata w wysokości 12,00 zł/os/m-c

                                                          

                                      Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Domator” 


 

   

 NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

W dniu 1 stycznia  2012 r.  weszła w życie zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach powierzająca im odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami.

 

Miasto Kielce nowy system gospodarki odpadami komunalnymi wprowadzi od 1 lipca 2013 r.

 

Od 1 lipca 2013 r., w imieniu mieszkańców zagospodarowaniem odpadów zajmie się gmina .

 

 Najważniejsze zmiany to:

- brak obowiązku indywidualnego zawierania umów z przedsiębiorcami

- obowiązek ponoszenia przez mieszkańców stałej opłaty na rzecz gminy za odbiór odpadów.

Jak będzie wyglądało przejście na nowy system?

Opłata od nieruchomości zamieszkałych będzie naliczana na podstawie zadeklarowanej liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

W przypadku, gdy na terenie nieruchomości zamieszkałych prowadzona jest działalność gospodarcza, opłata stanowi sumę iloczynów:

- liczby osób zamieszkujących razy stawka za osobę oraz 

- liczby zadeklarowanych pojemników razy stawka za pojemnik   

Właściciel lub zarządca nieruchomości zobowiązany jest do złożenia "Deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" do 31 marca 2013 r.

Za mieszkańców spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych deklaracje wypełniają zarządcy nieruchomości.

Właściciele nieruchomości powinni wypowiedzieć dotychczasową umowę na wywóz śmieci na tyle wcześnie, aby przestała ona obowiązywać z dniem 30 czerwca 2013 r.  

Co zyskamy dzięki nowemu systemowi?

  1. W nowym systemie każdy płaci za własne śmieci.
  2. Opłata za odpady posegregowane zgodnie z ustawą  - będzie niższa, opłaca się więc je segregować.
  3. Śmieci odbiorą profesjonalne firmy, co podniesie i ujednolici jakość świadczonych usług.
  4. Czyste miasto - znikną dzikie wysypiska. Mieszkańcy zostaną objęci opłatą, w ramach której będą mogli oddać wszystkie wyprodukowane śmieci umieszczone w pojemnikach.

 

 

 

 
 
 
 
 
Spółdzielnia mieszkaniowa 'DOMATOR'