Musisz uaktualnic przegladarke Flash.
 
Strona główna > Przetargi
 
 
 
 
 

Przetargi

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domator” w Kielcach 25-636 Kielce ul. Massalskiego 4 ogłasza przetarg nieograniczony na:

  1. Malowanie klatek schodowych.

  2. Docieplenie stropodachów metodą wdmuchiwania.

  3. Malowanie balkonów, loggi w budynkach wielorodzinnych.

  4.Remont pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej oraz remont kominów.

  5. Remont pokryć dachów skośnych z blachy dachówkowej sprawdzenie ciągłości

      izolacji remont ław kominiarskich.

  6. 5-cio letni przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej.

  7. Wykonanie ocieplenia elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

  8. Wykonanie ocieplenia budynków mieszkalnych przy ulicy Jagiełły 1 i 3 oraz

      renowacja i malowanie konstrukcji loggi i balkonów.

9. Wymiana drzwi do klatek schodowych.

10.  Roboty brukarskie – przełożenie zapadlisk wymiana płytek na kostkę, remont

       podestów do lokali usługowych.

 

 

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do 09.04.2019r. do godz.13

Otwarcie ofert nastąpi 09.04.2019r. o godz.13.30.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 19.04.2019r.

Szczegółowy opis robót oraz wysokość wadium zostały określone w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest nabycie w cenie 40 zł. netto + VAT  w/w Specyfikacji.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Informacje można uzyskać w Dziale Eksploatacji Spółdzielni pod numerem telefonu
(41) 248 63 15.

 

 

 

 
 
 
 
 
Spółdzielnia mieszkaniowa 'DOMATOR'