Musisz uaktualnic przegladarke Flash.
 
Strona główna > Przetargi
 
 
 
 
 

Przetargi

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

NA ROBOTY BUDOWLANE

W dniu 06-04-2022 r. w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Domator” odbył się przetarg na roboty budowlane.

Szczegóły do pobrania w pliku poniżej

  
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domator” w Kielcach ogłasza przetarg nieograniczony na następujące roboty budowlane w ramach planu remontów na 2022 r.:  

1. Malowanie klatek schodowych budynków na osiedlach „Ślichowice I” i „Ślichowice II”
2. Roboty brukarskie na osiedlach „Pod Dalnią”, „Ślichowice I” i „Ślichowice II”
3. Wykonanie dociepleń elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. „Ślichowice II”
4. Wykonanie dociepleń elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Jagiełły 11 na os. „Pod Dalnią” wraz z remontem balkonów i loggi
5. Wykonanie dociepleń elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Dewońskiej 8 na os. „Ślichowice I” wraz z remontem balkonów i loggi.
6. Malowanie balkonów i loggi.
7. Remont dachów z zastosowaniem pap termozgrzewalnych na budynkach os. „Zacisze”.

                             
Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni do dn. 06.04.2022 r. do godz.12:00.                                                                                                                   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.04.2022 r. o godz. 12:30 w Klubie „Domatorek” ul. E. Massalskiego 4 Szczegółowe informacje oraz wysokość wadium zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na poszczególne zakresy robót.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest nabycie specyfikacji w cenie 40 zł netto (dot. również każdego zadania).

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.                      

Informacje można uzyskać w Dziale Eksploatacji Spółdzielni pod numerem telefonu  041 248-63-15.

 

 
 
 
 
 
Spółdzielnia mieszkaniowa 'DOMATOR'