Musisz uaktualnic przegladarke Flash.
 
Strona główna > Przetargi
 
 
 
 
 

Przetargi

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

     Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domator” w Kielcach informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu pisemnego nieograniczonego na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 43,20 m 2 , położonego na parterze budynku przy ul. Jagiełły 6 w Kielcach, który odbył się w dniu 08.08.2023 roku, spośród dwóch złożonych ofert została wybrana oferta z najwyższą zadeklarowaną kwotą    w wysokości 231. 000 zł.

                                                                     Komisja Przetargowa


 OGŁOSZENIE PRZETARGU 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Domator” ul. E. Massalskiego 4, 25-636 Kielce ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji elektrycznych słaboprądowych dla instalacji systemu Telewizji Dozorowej CCTV IP dla terenu zewnętrznego Osiedla mieszkaniowego „Ślichowice I” przy ul. Dewońskiej, ul. Massalskiego i ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach.

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni ul. Massalskiego 4 do dn. 14.08.2023 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dn. 14.08.2023 r. o godz. 12:30

Szczegółowe informacje oraz wysokość wadium zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest nabycie specyfikacji w cenie 40 zł netto.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta jak również unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

Bliższe informacje można uzyskać w Dziale Eksploatacji Spółdzielni pod numerem telefonu (41) 248 63 15.


 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

 

    W dniu 25-05-2023 r. w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Domator” odbył się przetarg nieograniczony dostawę i montaż 4 kompletów szlabanów wraz z „pilotami” na parkingu przy budynkach Kredowa 6 i 8 na osiedlu „Ślichowice II” będących  w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Domator”
w Kielcach.                                                     

Do dnia 25-05-2023 r. wpłynęła jedna oferta. W wyniku przetargu do realizacji zadania została wybrana oferta firmy:

„ELBRA” s.c. 

ul. Żurawia 14,

25-653 Kielce. 


 

PRZETARG NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI
DO LOKALU MIESZKALNEGO

  „Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domator”  ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 43,20m², składającego się z 1 pokoju, przedpokoju, kuchni, łazienki  i wc, położonego na parterze przy
ul. Jagiełły 6 w Kielcach.

Cena wywoławcza wynosi:  220.847,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu   08.08.2023r. o godz. 12ºº w biurze Spółdzielni przy ul. Massalskiego 4, pokój nr 4. Oferty należy składać
w Sekretariacie, w zamkniętych kopertach do godz. 11ºº w dniu przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium: 22.085,00 zł na konto Spółdzielni: PKO BP S.A. I /O Kielce Nr 32 1020 2629 0000 9902 0009 7980, nie później niż do dnia  07.08.2023r.

  Wpłacone wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli osoba wygrywająca przetarg, nie wpłaci w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zaoferowanej kwoty.

Mieszkanie można oglądać w dniach od 17.07 do 21.07 w godz. od 10ºº do 14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Administracją Osiedla pod nr telefonu (41) 366-34-64.

Regulamin przetargu  do wglądu osób zainteresowanych znajduje się w dziale ogólnym Spółdzielni pok.11, tel.( 41) 248-63-05.


 

Przetarg nieograniczony na wykonanie parkingu ogólnodostępnego 

     Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domator” ul. E. Massalskiego 4, 25-636 Kielce ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie parkingu ogólnodostępnego na 8 stanowisk przy ul. Naruszewicza w Kielcach na os. „Pod Dalnią”.

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni ul. Massalskiego 4 do dn. 14.07.2023 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje oraz wysokość wadium zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest nabycie specyfikacji w cenie 40 zł netto. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.                      

Bliższe informacje można uzyskać w Dziale Eksploatacji Spółdzielni pod numerem telefonu  041-248-63-15.


Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż
4 kompletów szlabanów
 

„Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domator” ul. E. Massalskiego 4, 25-636 Kielce ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż 4 kompletów szlabanów wraz z „pilotami” na parkingu przy budynkach Kredowa 6 i 8 na osiedlu „Ślichowice II” będących  w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Domator”
w Kielcach.
                                                                                            

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni do dn. 25.05.2023 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.05.2023 r. o godz. 12:30.

Szczegółowe informacje oraz wysokość wadium zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest nabycie specyfikacji w cenie 40 zł netto.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Informacje można uzyskać w Dziale Eksploatacji Spółdzielni pod numerem telefonu  041 248-63-15.


ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU
NA PRACE REMONTOWE

W dniu 14-03-2023 r. w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Domator” odbył się przetarg nieograniczony na prace remontowe zasobów S. M. „Domator”.

Wykaz firm które zostały wybrane w wyniku przetargu

 


 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU 

W dniu 15-03-2023 r. w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Domator” odbył się przetarg nieograniczony na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków dla 134 budynków S. M. „Domator” i budynku Wspólnoty Mieszkaniowej „Fałdowa 4”, zarządzanego przez Spółdzielnię.

Do dnia 15-03-2023 r. wpłynęły trzy oferty. W wyniku przetargu do realizacji zadania została wybrana jako najkorzystniejsza cenowo oferta firmy:

„Infrastruktura Cargo” Sp. z o.o.
ul. Bodzentyńska 44a/6,
25-308 Kielce.

 


 

„Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domator” ul. E. Massalskiego 4,
25-636 Kielce ogłasza przetarg nieograniczony na:
                                    

1.  Malowanie klatek schodowych budynków na osiedlach „Ślichowice I” i „Ślichowice II”
2. Roboty brukarskie na osiedlach „Ślichowice I”, „Ślichowice II” i przy budynku ul. Hoża 27 w   Kielcach
3. Wykonanie dociepleń elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. „Ślichowice II”.
4. Wykonanie docieplenia elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Jagiełły 13 na os. „Pod Dalnią” wraz z remontem balkonów i loggi.
5. Wykonanie docieplania stropodachów budynków na os. „Ślichowice II” i os. „Zacisze”.
6. Malowanie balkonów i loggi na osiedlach „Ślichowice I” i „Ślichowice II”,
7. Remont dachów wiatrołapów do klatek schodowych na os. „Ślichowice II” oraz dachu kotłowni na os. „Zacisze” z zastosowaniem pap termozgrzewalnych.
8. Wymiana stolarki okiennej w klatkach schodowych  na os. „Ślichowice II” i os. „Zacisze”.

                                                                                           

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni do dn. 14.03.2023 r. do godz.12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2023 r. o godz. 12:30 w Klubie „Domatorek”ul. E. Massalskiego 4.
Szczegółowe informacje oraz wysokość wadium zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na poszczególne zakresy robót. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest nabycie specyfikacji w cenie 40 zł netto.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.   


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

„Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domator” w Kielcach ogłasza przetarg na:

Zadanie I - Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla 134 budynków Spółdzielni.
Zadanie II – Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Fałdowa 4 w Kielcach.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest nabycie specyfikacji w cenie 40 zł netto.

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni do dn. 15.02.2023 r. do godz. 13:00. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2023 r. o godz. 13:30 w Sali Konferencyjnej Spółdzielni  Mieszkaniowej „Domator” ul. E. Massalskiego 4. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Szczegółowe informacje na temat przetargu, wysokości wadium oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Dziale Eksploatacji Spółdzielni pod numerem telefonu  041/248-63-16.”

 

 
 
 
 
 
Spółdzielnia mieszkaniowa 'DOMATOR'