Musisz uaktualnic przegladarke Flash.
 
Strona główna > Przetargi
 
 
 
 
 

Przetargi

 

PRZETARG NA ZAKUP I WYMANĘ WODOMIERZY

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domator” 25-636 Kielce ul. E. Massalskiego 4 ogłasza przetarg nieograniczony na:

1.    Zakup nowych i wymianę zużytych wodomierzy w ilości 84 szt. na wodomierze fabrycznie nowe  wyposażone w dwukierunkowy system odczytu radiowego.

2.    Zakup nowych i wymianę zużytych wodomierzy w ilości 3.020 szt. na wodomierze fabrycznie nowe wraz z przemontowaniem istniejących modułów radiowych wraz z ich kontrolą fabryczną
i programowaniem.

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni do dn. 15.03.2021 r. do godz.12:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.03.2021 r. o godz. 13:00. 

Szczegółowe informacje oraz wysokość wadium zostały określone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na poszczególne zakresy dostaw.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest nabycie specyfikacji w cenie 30 zł netto.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.                       

Informacje można uzyskać w Dziale Eksploatacji Spółdzielni pod numerem telefonu  041 248-63-16. ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytów energetycznych dla budynków Spółdzielni Mieszkaniowej "DOMATOR" wraz z wyliczeniem mocy zamówionych oraz analizą zastosowania OZE.

Szczegóły do pobrania w pliku poniżej

 

   

 

 
 
 
 
 
Spółdzielnia mieszkaniowa 'DOMATOR'