Zarząd Spółdzielni

 

Zarząd

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd składa się z trzech członków:

Prezes Zarządu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 12.00 - 14.00.