Musisz uaktualnic przegladarke Flash.
 
Strona główna > Przetargi
 
 
 
 
 

Przetargi

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

     Spółdzielnia Mieszkaniowa "Domator" w Kielcach zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 31.03.2020 r. przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własnosci lokalu mieszkalnego o pow. 54,30 m2 zlokalizowanego w budynku przy ul. Puscha 7, najwyższą kwote tj. 204.900,00 zł zaoferował oferent nr 6.

Wobec powyższego oferta została uznana za najkorzystniejszą.


 ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytów energetycznych dla budynków Spółdzielni Mieszkaniowej "DOMATOR" wraz z wyliczeniem mocy zamówionych oraz analizą zastosowania OZE.

Szczegóły do pobrania w pliku poniżej

 


Ogłoszenie o wyniku przetargu na roboty porządkowe
w zasobach Spółdzielni

          Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domator” w Kielcach informuje, że
w dniu 23.08.2019 r. rozstrzygnięto przetarg i wybrano wykonawcę robót porządkowych w zasobach Spółdzielni. Jako wykonawcę Komisja Przetargowa wybrała „MAAG” Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, przy ulicy Hauke-Bosaka 1. Wybrana firma zaoferowała najniższe ceny wykonania robót.


Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym na usługi porządkowe


 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domator” w Kielcach, 25-636 Kielce ul. Massalskiego 4, ogłasza przetarg nieograniczony na usługi porządkowe w zasobach Spółdzielni obejmujące m.in:

1. Czynności wykonywane wewnątrz budynków.

2. Czynności wykonywane na zewnątrz budynków.

3. Koszenie trawy.

4. Sprzątanie pomieszczeń Administracji Osiedli oraz Biura Zarządu.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 14.08.2019r. do godz.13

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.08.2019r. o godz.13.30.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 23.08.2019r.

Szczegółowy zakres prac został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest nabycie w cenie
20,- zł netto + VAT  w/w Specyfikacji.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Informacje można uzyskać w Dziale Eksploatacji Spółdzielni pod numerem telefonu (41) 248 63 16.

   

 

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domator” w Kielcach informuje,
że w dniu 19.04.2019 r. nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu na roboty remontowe przewidziane do realizacji w br.

Lista wykonawców poszczególnych prac

Ściągnij w formacie PDF

                                                        

Lista wykonawców poszczególnych prac

Ściągnij w formacie HTML

                               

 

 

   

 

 
 
 
 
 
Spółdzielnia mieszkaniowa 'DOMATOR'