Musisz uaktualnic przegladarke Flash.
 
Strona główna > Aktualności 
 
 
 
 
 

Aktualności 

 

Zwiększone limity zużycia energii elektrycznej w ramach
Tarczy Solidarnościowej

     Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domator” informuje, że w ramach nowelizacji zapisów Tarczy Solidarnościowej [1] zwiększyły się roczne limity zużycia prądu w 2023 r. dla odbiorców uprawnionych w taryfie G:

  •  
z 2000 kWh do 3000 kWh - wszystkim gospodarstwom domowym;

z  2600 kWh do 3600 kWh - gospodarstwom domowym z osobą z niepełnosprawnością;

z 3000 kWh do 4000 kWh - posiadaczom Karty Dużej Rodziny oraz rolnikom.
 

  Oznacza to, że do wskazanych limitów w 2023 r. stosujemy stawki równe cenom z taryfy

obowiązującej na 1 stycznia 2022 r.

Jak skorzystać ze zwiększonych limitów Tarczy Solidarnościowej  

  • Gospodarstwa domowe (z Kartą Dużej Rodziny, z osobą z niepełnosprawnością, rolnicy) - jeśli do 30 czerwca 2023 r. złożyli Państwo wymagane oświadczenie – automatycznie zwiększymy Państwa limit zamrożenia cen energii. Nie trzeba ponownie składać dokumentów. 

Jeśli w trakcie 2023 r. nabyli Państwo prawo do zwiększonego limitu to oświadczenie należy złożyć niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia uzyskania uprawnienia. Jeśli złożą Państwo po tym terminie, zwiększony limit uwzględnimy od kolejnego miesiąca kalendarzowego.

  • Pozostałe gospodarstwa domowe – nie trzeba nic robić. Zwiększony limit 3 000 kWh zamrożenia cen energii został przyznany Państwu automatycznie.

Ponieważ przekroczyli już Państwo dotychczas obowiązujący limit, dodatkowy wolumen energii uwzględnimy na fakturze korygującej lub/i na bieżącej fakturze rozliczeniowej.

Cena maksymalna

Zgodnie z przepisami [2] po przekroczeniu limitu stosowana jest cena maksymalna, tj. 693 zł/MWh, do której doliczany jest podatek VAT oraz podatek akcyzowy.

 


 

Konkurs na najpiękniejszy kielecki balkon 2023

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych ogłasza konkurs na najpiękniejszy kielecki balkon 2023 pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Kielce Bogdana Wenty.

Szczegóły konkursu oraz formularz zgłoszeniowy i regulamin dostępne są pod TYM linkiem.

 


 

PRZERWA W DOSTAWACH CIEPŁEJ WODY

 


Zarząd S.M. „Domator” w Kielcach przedstawia informację o wzroście taryf PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach od dnia 01 maja 2023 r. zgodnie z Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DRE.WRc.4210.19.2023.1262.XXzm2.MGa z dnia 14 kwietnia 2023 r.

 


 

PFRON

Oddział Świętokrzyski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w 2023 roku kontynuowana będzie kolejna edycja
"Programu wyrównywania różnic między regionami III."

Szczegółowe informacje na temat realizacji obu programów dostępne są na stronie internetowej Funduszu: www.pfron.org.pl lub pod numerem telefonu 41 23 09 700.

 


JAK POPRAWNIE SEGREGOWAĆ ODPADY KOMUNALNE

PORADNIK DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA KIELCE 

 


 

 


 


 

 

UWAGA

Mieszkańcy Osiedla Zacisze 

Wszelkie zdarzenia i sytuacje  wymagające interwencji Policji prosimy o zgłaszanie pod nr tel. 47 802 32 60
Komisariat Policji  IV (ul. Śniadeckich 14)
lub 112 - numer alarmowy.

                                                                               Zarząd SM Domator


 


POLICJA OSTRZEGA

Jak się ustrzec przed włamaniem do mieszkania


 


              

Materiały z Walnego Zgromadzenia  Spółdzielni w 2019 r.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Domator" w Kielcach odbywanegow w czterech częściach w dniach 07, 09, 13, 15 maja 2019 r.

Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Rocznego Sprawozdania Finansowego dla Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej
i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Domator" w Kielcach

Protokół Kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Domator" odbywanego w dniu 22 maja 2019 r.
ws.autoryzacji treści podjętych uchwał na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia 

 


PROJEKTY ORGANIZACJI  RUCHU DROGOWEGO

      Spółdzielnia Mieszkaniowa "Domator" informuje, że posiada projekty organizacji ruchu drogowego na osiedlach pod Dalnią, Ślichowice I oraz Ślichowice II.

 


 


 OGŁOSZENIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOMATOR" INFORMUJE, ŻE ZGODNIE
Z UCHWAŁĄ RADY MIASTA KIELCE NR XXXI/619/216 Z DNIA 15.09.2016 r. ZMIENIONA ZOSTAŁA NAZWA ULICY PUŁKOWNIKA HENRYKA POŁOWNIAKA NA KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY. UCHWAŁA ZOSTAŁA ZGŁOSZONA W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W DNIU 27.09.2016 r. POZ. 2883 I WESZŁA W ŻYCIE PO UPŁYWIE 14 DNI OD DNIA OGŁOSZENIA W DZIENNIKU.


 

           UWAGA  

 

      Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domator” informuje, że ogłoszenia umieszczone na klatkach schodowych dot. naprawy okien nie były uzgadniane ze Spółdzielnią w związku z powyższym nie ponosimy odpowiedzialności za w/w prace.

 

                                                                           Zarząd SM "Domator"

 

 
 
 
 
 
Spółdzielnia mieszkaniowa 'DOMATOR'