Musisz uaktualnic przegladarke Flash.
 
Strona główna > Rada Nadzorcza
 
 
 
 
 

Rada Nadzorcza

 

Rada Nadzorcza

Obecna Rada Nadzorcza składa się z 15 członków wybranych przez  Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Domator" odbywane w dniach 19,22,28,30 czerwca 2023 r. na 3-letnią XI-ą kadencję.

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżury w sprawie skarg i wniosków
w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 16.00 - 17.00.

Adres email: rn@smdomator.pl

Skład Rady Nadzorczej: 

• Gałecka Mirosława

- Przewodnicząca Rady Nadzorczej

• Snochowski Robert

-

-

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Przewodniczący Komisji GZM

• Kaleta Joanna

-

Sekretarz Rady Nadzorczej

• Górska Grażyna - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Górecki Michał

- Członek Rady Nadzorczej

• Oczkowski Jakub

-

Członek Rady Nadzorczej

• Szeląg Jerzy - Członek Rady Nadzorczej
• Pióro Justyna - Przewodnicząca Komisji Społeczno-Kulturalnej

• Inglot Małgorzata

- Członek Rady Nadzorczej
 Zalewski Zbigniew - Członek Rady Nadzorczej

• Gilewski Grzegorz

- Przewodniczący Komisji Inwestycyjnej

• Kowalczewski Zbigniew

- Członek Rady Nadzorczej
• Puszyński Krzysztof - Członek Rady Nadzorczej 
• Krogulec Dariusz
- Członek Rady Nadzorczej
• Fryt Paweł - Członek Rady Nadzorczej
   

 

 

 

 
 
 
 
 
Spółdzielnia mieszkaniowa 'DOMATOR'