Musisz uaktualnic przegladarke Flash.
 
Strona główna > Przetargi
 
 
 
 
 

Przetargi

 

 

 


 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU
NA DOSTAWĘ I WYMIANĘ WODOMIERZY

  

W dniu 15-03-2021 r. w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Domator” odbył się przetarg na dostawę i wymianę wodomierzy ciepłej i zimnej wody wraz z przemontowanie istniej±cych modułów radiowych
i serwisem odczytowym zużycia wody.

Prace zostan± wykonane w budynkach:

1. Os. „¦lichowice I”:

            - Dewońska 4,6,8,10,12,14,16,18,20,

 2. Os. „¦lichowice II”:

            - Raciborskiego 10,12,14

            - Kaznowskiego 7,

            - Karbońska 1,3,3 ABC (pawilony handlowe), 4

            - Kredowa 6,8

            - Tektoniczna 6

            - Fałdowa 5

Razem: 3.104 szt. wodomierzy.

Przetarg wygrała firma: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Eco-Therm” Stanisław Matys  z siedzib± w Kielcach.

 


OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU
NA ROBOTY BUDOWLANE

W dniu 18-03-2021 r. w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Domator” odbył się przetarg na roboty budowlane:

I.             Remont elewacji metod± lekk± mokr± budynków na
Os. „Pod Dalni±”:

   Jagiełły 10 – przetarg wygrała firma Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „ZEMET” z siedzib± w Kielcach.

II.              Remont elewacji metod± lekk± mokr± budynków na
Os. „¦lichowice I”:

 Dewońska 6 - przetarg wygrała firma „EUROBUD”
Polak &Zatorski z siedzib± w Kielcach.

III.            Remont elewacji metod± lekk± mokr± budynków na
Os. „¦lichowice II”:

1.      Karbońska 4 - przetarg wygrała firma Usługi remontowo Budowlane „RenoMa”  z siedzib± w Piekoszowie.

2.    Raciborskiego 12 - przetarg wygrała firma „EUROBUD”  Polak & Zatorski z siedzib± w Kielcach.

3.     Jurajska 2, Jurajska 10, Tektoniczna 2, Tektoniczna 4 - przetarg wygrała firma Przedsiębiorstwo Budowlane „LAMAR” z siedzib± w Kielcach.

IV.      Docieplenie stropodachów metod± wdmuchiwania materiału „Ekofiber” w budynkach na Os. „¦lichowice II”:

- Kaznowskiego 9,

- Karbońska 5,

- Raciborskiego 16

Przetarg wygrała firma : P.W. „GAMMA” Sp. z o.o. z siedzib± w Miedzianej Górze.

V.                Remont balkonów w budynkach:

1.       Os. „¦lichowice I”:

- Kowalczewskiego 7

- Kowalczewskiego 9

- Puscha 21

Przetarg wygrała firma Usługi remontowo Budowlane „RenoMa”  z siedzib± w Piekoszowie.

- Dewońska 11

- Massalskiego 4

- Massalskiego 20

Przetarg wygrała firma „EUROBUD” Polak & Zatorski
z siedzib± w Kielcach.

2.      Os. „¦lichowice II”:

- Tektoniczna 1

Przetarg wygrała firma Usługi remontowo Budowlane „RenoMa”  z siedzib± w Piekoszowie.

- Raciborskiego 14

- Triasowa 4

Przetarg wygrała firma „EUROBUD” Polak & Zatorski
z siedzib± w Kielcach.

Na remont balkonów budynku Kowalczewskiego 13 w Os. „¦lichowice II” nikt nie złożył oferty cenowej.


 ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytów energetycznych dla budynków Spółdzielni Mieszkaniowej "DOMATOR" wraz z wyliczeniem mocy zamówionych oraz analiz± zastosowania OZE.

Szczegóły do pobrania w pliku poniżej

 

   

 

 
 
 
 
 
Spółdzielnia mieszkaniowa 'DOMATOR'